MELD
Model of End-Stage Liver Disease

Serum creatinine (Scr; mg/dL) KREATYNINA
1 - minimum, 4 - maksimum
Total bilirubin (Tbil; mg/dL) BILIRUBINA CAŁKOWITA
1 - minimum
INR (international normalized ratio) INR
1 - minimum
Wynik powyżej 25 jest wskazaniem do pilnej transplantacji.

Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.