Wskaźnik Maddreya
Określa ryzyko zgonu w obserwacji krótkoterminowej 30-dniowej u chorych z alkoholowym zapaleniem wątroby

Czas protrombinowy pacjenta (s)
Czas protrombinowy prawidłowy (s)
Stężenie bilirubiny całkowitej    
Wynik > 32 oznacza ciężki stan chorego i ryzyko zgonu w przedziale 35-45% w ciągu 30 dni.

Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.