Klasyfikacja Childa i Pugha
ocenia stopień niewydolności wątroby u chorych z marskością tego narządu

bilirubina
(PBC – pierwotna marskość żółciowa)
mg/dl (μmol/l)
albumina
g/dl
czas protrombinowy (INR)
czas protrombinowy
w sekundach ponad normę
wodobrzusze
encefalopatia wątrobowa

Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.