Płeć:
Waga (kg)
Wiek (lata):
Kreatynina    

Kalkulatory stanowią jedynie pomoc dla lekarzy i nie mogą być jedyną wytyczną postępowania w danej sytuacji klinicznej. W każdym przypadku osoba korzystająca z kalkulatora ponosi za to odpowiedzialność.